Usługi wartości dodanej – w jakich branżach znajdą zastosowanie?

Usługi wartości dodanej (ang. value added services – VAS) to usługi, które obejmują operacje uszlachetniające produkt wysyłany do klienta końcowego. W zakres usług dodanych wchodzą zazwyczaj takie usługi jak:

  • repacking;
  • copacking;
  • labeling.

Repacking czyli przepakowanie. W ramach usługi logistycznej operator może zaproponować producentowi usługę przepakowania towaru z zastosowaniem materiałów okazjonalnych (prezent) albo dostosowanych do aktualnej promocji. Copacking jest tworzeniem zestawów produktowych. Często spotkać można dołączane do zamawianego produktu próbki innych znajdujących się w ofercie produktów. Copacking oznacza również dołączanie ulotek czy materiałów promocyjnych oraz informacyjnych. Labeling to etykietowanie. W kompletacji wysyłek usługa etykietowania okaże się szczególnie przydatna. Etykiety mogą zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, których producent nie przewidział (np. kody EAN).

Usługi wartości dodanej mają znaczenie dla podniesienia poziomu konkurencyjności operatora logistycznego wobec innych firm na rynku. Powinny mieć zakres dobrany pod kątem specyfiki obsługiwanego klienta. W przypadku branży medycznej mogą wymagać posiadania dodatkowo specjalnych certyfikatów, które zezwolą na dokonywanie modyfikacji oraz stosowanie specjalnych procedur.

Zasadniczo nie ma ograniczeń co do branży, której można zaproponować usługi wartości dodanej. Każda branża jest inna. Ma swoje specyficzne oczekiwania. Dla branży odzieżowej VAS może obejmować przepakowywanie odzieży wraz z jej odświeżeniem i odprasowaniem. W branży oferującej chemię dla gospodarstw domowych dobrym rozwiązaniem może okazać się tworzenie zestawów promocyjnych przez dodawanie do zamówionego produktu innego do testowania przez klienta końcowego. Nie sposób wymienić wszystkich sytuacji, w których VAS będą stanowiły o wzroście atrakcyjności oferty usługi logistycznej. Istotne jest, aby usługi wartości dodanej stanowiły kompletne rozwiązania, które faktycznie spowodują wzrost wartości usługi podstawowej, wykraczając poza oczekiwania zleceniodawcy. Umiejętność elastycznego dostosowania się do życzeń klienta jest dodatkowym atutem. W efekcie operator logistyczny, który potrafi nie tylko wypełniać podstawowe zlecenie, ale współpracuje ze swoim klientem, staje się dla niego partnerem biznesowym. Istnieje realnie duża szansa na to, że klient wróci z kolejnym zleceniem. Warunkiem jest, aby VAS były usługami najwyższej jakości. Jednocześnie usługi dodatkowe nie mogą wpływać znacząco na żądane terminy dostaw. Operator logistyczny posiadający w swojej ofercie usługi dodatkowe powinien zleceniodawcę uprzedzać o czasie, jaki potrzebuje na ich zastosowanie, jeżeli klient decyduje się z takich usług korzystać.

Zobacz również  Czym jest gramatura papieru ksero?

Warto również pamiętać o tym, ze usługi wartości dodanej nie dotyczą wyłącznie sprzedaży konsumenckiej. Stosowanie ich w handlu hurtowym również podnosi jego atrakcyjność i przyniesie operatorowi logistycznemu wymierne korzyści.

Dodaj komentarz