UMP o zmianach w finansowaniu domów pomocy społecznej 

Unia Metropolii Polskich (UMP) aktywnie działa na rzecz reform w finansowaniu domów pomocy społecznej (DPS), które mają kluczowe znaczenie dla poprawy jakości życia seniorów oraz osób potrzebujących długoterminowej opieki. Propozycje UMP dotyczą między innymi równoważenia dysproporcji w wynagrodzeniach i wprowadzenia nowych systemów zarządzania finansami w DPS-ach. Jeśli temat Cię zainteresował, zapraszamy do przeczytania poniższego artykułu w celu pozyskania kluczowych informacji od UMP o zmianach w finansowaniu DPS.

Jakie są kluczowe zmiany w finansowaniu DPS zaproponowane przez UMP?

Unia Metropolii Polskich zgłasza potrzebę wprowadzenia zmian systemowych w finansowaniu domów pomocy społecznej, aby poprawić ich sytuację finansową. Kluczowe postulaty (https://metropolie.pl/artykul/postulaty-komisji-ump-ds-spolecznych-dot-zmian-w-finansowaniu-domow-pomocy-spolecznej) to między innymi systematyczne zwiększanie subwencji oraz wprowadzenie nowych rozwiązań mających na celu stabilizację i poprawę jakości usług oferowanych przez te instytucje. Szczegółowe informacje na temat tych propozycji znajdziesz poniżej.

Zrównanie płac w DPS

Unia Metropolii Polskich zauważa znaczące różnice w wynagrodzeniach pomiędzy pracownikami ochrony zdrowia a pracownikami domów pomocy społecznej. Proponuje wyrównanie płac pracowników DPS do poziomu płac w sektorze ochrony zdrowia, co ma na celu przyciągnięcie i utrzymanie wykwalifikowanego personelu w domach opieki społecznej. Zmiany te mogłyby być finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, co zwiększyłoby atrakcyjność pracy w DPS-ach.

Zobacz również  Rodzaje wkładów do kleju na gorąco

Reforma ustawowa

UMP proponuje również zmiany w ustawie o pracownikach samorządowych, które umożliwiłyby elastyczne formy zatrudnienia, takie jak kontrakty czy umowy zlecenia. Taka elastyczność ma na celu ułatwienie DPS-om adaptacji do zmieniających się potrzeb rynku pracy i zwiększenie efektywności zarządzania zasobami ludzkimi.

Łączenie domów pomocy społecznej

Inną kluczową propozycją jest zrezygnowanie z obecnych sztywnych norm dotyczących łączenia DPS-ów. Taka zmiana pozwoliłaby na lepsze dostosowanie oferty do lokalnych potrzeb, co z kolei przełożyłoby się na optymalizację kosztów oraz podniesienie jakości usług oferowanych przez te instytucje.

Elastyczne zarządzanie miejscami

UMP podkreśla potrzebę wprowadzenia większej elastyczności w zarządzaniu miejscami w DPS-ach, co umożliwiłoby na przykład szybsze reagowanie na potrzeby mieszkańców poprzez wprowadzanie usług wsparcia krótkoterminowego bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zgód administracyjnych.

Rachunek dochodów własnych

Propozycje Unii Metropolii Polskich obejmują również przywrócenie możliwości prowadzenia przez DPS-y działalności generującej dodatkowe dochody, jak na przykład terapia zajęciowa czy usługi rehabilitacyjne – takie działania mogłyby znacząco poprawić sytuację finansową tych jednostek.

Dowiedz się więcej o propozycjach Unii Metropolii Polskich

Zmiany proponowane przez UMP mają na celu nie tylko poprawę warunków pracy personelu DPS, ale przede wszystkim zwiększenie dostępności i jakości usług dla osób starszych. W obliczu starzenia się społeczeństwa, dostosowanie finansowania do potrzeb demograficznych staje się kluczowe w celu zapewnienia godnego i aktywnego życia seniorom. UMP o zmianach w finansowaniu domów pomocy społecznej na bieżąco informuje na swojej stronie internetowej. Zapoznaj się z działalnością Unii Metropolii Polskich już teraz.

Zobacz również  Czym jest gramatura papieru ksero?

Dodaj komentarz