Skończyłeś studia MBA? Sprawdź, jakie masz możliwości

Studia MBA to najczęściej dwuletnie, bardzo intensywne studia podyplomowe skierowane do czynnych zawodowo menedżerów, którzy chcą zmienić i rozwinąć swoją karierę. Najczęściej decydują się na nie osoby planujące pracę na wyższych stanowiskach menedżerskich. Czy to się opłaca? Co robić po MBA?

Czym są studia MBA?

Menadżerskie studia MBA to zaoczne studia podyplomowe skierowane do czynnych zawodowo menedżerów, którzy chcą rozwinąć swoją karierę. Zazwyczaj posiadają oni dużą wiedzę teoretyczną, a w czasie trwającego dwa lata programu doskonalą swoje umiejętności, zwłaszcza kompetencje miękkie. Program studiów jest bardzo szeroki i obejmuje różne dziedziny związane z zarządzaniem, na przykład zarządzenie zasobami ludzkimi, prawo międzynarodowe, zarzadzanie projektami itd. Przyszli studenci MBA są przyjmowani na podstawie aplikacji, testów i rozmowy kwalifikacyjnej. W aplikacji trzeba zazwyczaj opisać siebie i swoje umiejętności, przedstawiając także swojej cele i motywacje do podjęcia studiów. Ważną częścią rekrutacji jest test kwalifikacyjny (tak zwane GMAT), czyli anglojęzyczny egzamin sprawdzający wiedzę z zakresu matematyki oraz znajomości języka angielskiego. Dobry wynik świadczy o bardzo potrzebnych w czasie studiów umiejętnościach w myśleniu analitycznym czy zdolnościach werbalnych, ale by go osiągnąć, trzeba się dobrze przygotować. Ostatnim elementem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna, a jej celem rozmowy jest ocena zainteresowanych jako przyszłych studentów MBA.

Zobacz również  Najbardziej nietypowe kierunki studiów

Co po studiach MBA?

Studia MBA są drogie, gdyż średnia cena w Polsce to, za dwuletnie studia zaoczne, około 40 tysięcy złotych. Zazwyczaj jest to wyjściowa cena, bo są programy jeszcze droższe, a dochodzą jeszcze koszty noclegów, dojazdów czy podręczników. Czy opłaca się wydawać tak dużo pieniędzy? Zdecydowanie tak, gdyż w czasie kursów i studiów MBA dużą rolę przykłada się do kształcenia umiejętności praktycznych, co często jest karta przetargową w czasie starania się o awans. Absolwenci umieją prognozować, planować i podejmować decyzje, a co za tym idzie – są lepszymi menedżerami, gdyż wiedzą, kiedy można podjąć ryzyko, a kiedy lepiej go unikać. Oznacza to, że są poszukiwani na rynku pracy. Uczestnicząc w programach mają też umiejętności negocjacyjne, więc potrafią znaleźć rozwiązania kompromisowe. Co to oznacza w praktyce? Już w czasie studiów możemy wykorzystywać swoje nowe umiejętności w czasie wykonywania obowiązków zawodowych – jest duża szansa, że będzie to zauważone i dostaniemy awans. Ponadto MBA rozszerza horyzonty, a nawiązując nowe znajomości stajemy się rozpoznawalni jako fachowiec w swojej dziedzinie.
Studia MBA to drzwi do kariery, a ambitne i pracowite osoby, które je ukończą, z pewnością odniosą zawodowy sukces.

Dodaj komentarz