Błędy popełniane we wdrażaniu analityki internetowej

Zawód analityka internetowego cieszy się wciąż rosnącą popularnością. Nic w tym dziwnego – powoli cały świat, a na pewno jego znaczna część przenoszą się do Internetu.
Internet jest bardzo ważnym, o ile nie najważniejszym w obecnych czasach narzędziem w funkcjonowaniu każdej firmy.
Głównym zadaniem analityka internetowego jest rekomendowanie działań biznesowych firmą na podstawie przeanalizowanych przez siebie danych.

Analityka internetowa zajmuje się określeniem:
• W które kanały marketingowe firma powinna inwestować.
• Jakie sekcje strony www i w jaki sposób należałoby przebudować.
• Jakie treści publikować na blogu.
• W jaki sposób najskuteczniej generować leady.
• Jaki lejek zakupowy stosować.
• Jakie promocje stosować w sklepie internetowym.
• Które produkty promować w płatnych kanałach.
Wyciągnięcie tych wszystkich danych dla klienta jest rezultatem obszernej analizy, podczas której analityk internetowy popełnić może dość popularne błędy.

Przykłady działań:
• Porównywanie metryk w czasie bez uwzględnienia zewnętrznych czynników – podczas analizy konkretnego trendu należy zawsze brać pod uwagę każdy czynnik zewnętrzny, który ma wpływ na krzywą w wykresie
• Nie uwzględnienie sezonowości w analizie danych – podczas każdej analizy danych pod uwagę trzeba brać wiele czynników. Jednym z najważniejszych jest sezonowość. Wydaje się mieć to oczywisty wpływ na wyniki, jednak bardzo często jest pomijane.
• Błędy przy analizowaniu średnich wartości – w wielu przypadkach wyliczanie średniej arytmetycznej z danych jest zupełnie nieadekwatne do sytuacji i wprowadza jedynie błędy do wyników analizy.
• Patrzenie na współczynnik bez uwzględnienia danych nominalnych – sam współczynnik, mimo że bardzo ważny w analizie, nie jest w żaden sposób odzwierciedleniem rzeczywistości. Analityk zawsze powinien wziąć pod uwagę dane nominalne.
• Wyniki nieistotne statystycznie – na tym etapie bardzo pomocny jest poziom istotności statystycznej, który ułatwia odpowiedni dobór danych do analizy.
• Dobór zbyt małej próby i ekstrapolacja wyników na całą populację – analitykowi często zdarza się złe dobranie próby, a następnie nieuzasadnione przeniesienie jej wyników na większą część populacji. Należy uważnie analizować ankiety i nie wyciągać z nich wniosków na wyrost.
• Brak segmentacji – brak segmentacji w analizie poważnie ją zaburza, a wręcz dyskwalifikuje ją pod względem wiarygodności i adekwatności do rzeczywistości
• Uznawanie korelacji za przyczynowość – interpretowanie ciągu przyczynowo-skutkowego w sposób tradycyjny przez analityka internetowego może okazać się dla niego i jego wyników bardzo zgubne. Warto o tym pamiętać i szerzej patrzeć na powiązania pomiędzy różnymi czynnikami w trakcie analizy.
Te wszystkie błędy mogą mieć wpływ na wyniki osiągane przez stronę. Analityki internetowej nie wystarczy prowadzić, trzeba ją jeszcze właściwie wdrażać i wprowadzać w życie.

Zobacz również  Artykuły niezbędne w nowoczesnym biurze - 2022

Dodaj komentarz