Untitled

Ile wynosi kwota wolna od podatku w 2020 roku?

Każdy obywatel musi rozliczać się z państwem i płacić podatki od swoich dochodów. To z nich później finansowane są służba zdrowia, kultura i edukacja oraz wiele innych celów o charakterze publicznym. Podatki w Polsce nie należą do najniższych, ale można zgodnie z prawem zmniejszyć swoje zobowiązania względem państwa.

Kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku, to górna wysokość dochodu do której podatek dochodowy wynosi 0%. W Polsce kwota ta wynosi 8 000 i na tym poziomie pozostaje od 2018 r. Niby dużo, ale w rzeczywistości dla większości podatników zarabiających powyżej 13 001 zł nic się nie zmieniło od 2016 roku. Dlaczego?

Zobacz: https://faktoria.pl/porada/kwota-wolna-od-podatku-2020

W 2017 r. po wyroku Trybunału Konstytucyjnego kwota wolna od podatku została podniesiona do kwoty 6 600 zł, ale równocześnie wprowadzono degresywność tej kwoty, czyli obniżanie jej wraz ze wzrostem dochodów. W rezultacie podatnicy mogą odliczyć kwotę wolną od podatku w następującej wysokości:

– do 8 000 zł odlicza się całą kwotę,
– przy dochodach 8 001 do 13 000 zł stopniowo spada do 3 091 zł,
– przy dochodach 13 001 do 85 528 zł wynosi 3091 zł,
– przy dochodach 85 529 do 127 000 zł znów ma charakter degresywny
i spada do 0,
– przy dochodach powyżej 127 000 zł nie ma kwoty wolnej od podatku.

Zobacz również  Błędy popełniane we wdrażaniu analityki internetowej

Kwota 3091 zł, którą może odliczyć większość podatników oznacza w praktyce zysk w wysokości 548,30 zł.

Wyjątkową grupą są posłowie i senatorowie, w ich przypadku kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł. Ustawodawca uzasadnił to wyjątkowo trudną i odpowiedzialną pracą, oczywiście budzi to oburzenie innych grup zawodowych.

Jak to wygląda w innych państwach?

Niestety kwota wolna od podatku dochodowego należy do najniższych w Europie. Niższa jest tylko w Rumunii i na Litwie. W pozostałych państwach jest znacznie wyższa. W przeliczeniu na euro w Polsce to niewiele ponad 700 €. Najwyższa kwota wolna od podatku jest na Cyprze i wynosi 19 500 €, niewiele mniejszą kwotę ma sąsiadująca z nami Słowacja.

W krajach, do których Polacy najchętniej wyjeżdżają do pracy kwota wolna od podatku wynosi:

Niemcy – 9 000 €,
Wielka Brytania – 13 500 €,
Austria – 11 000 €,
Włochy – 4 800 €.

We wszystkich tych państwach kwota wolna od podatku rewaloryzowana jest co roku, a więc wzrasta. W Polsce takiej regulacji prawnej nie ma, o ewentualnej jej podwyżce za każdym razem decyduje rząd.

Co jeszcze wpływa na wysokość podatku dochodowego?

Oczywiście stopy procentowe. W tej kategorii Polska znajduje się na 9 miejscu w Europie, a więc całkiem nieźle. Jednak niska kwota wolna od podatku sprawia, że fiskalizm państwa polskiego jest większy niż w innych państwach.

Zobacz również  W co zainwestować zysk firmy?

Kolejnym elementem, który ma wpływ na wysokość podatku dochodowego są ulgi podatkowe. W Polsce od kilku lat stopniowo są zmniejszane i obecnie mogą z nich skorzystać rodzice samotnie wychowujące dzieci oraz osoby z przyznaną grupą inwalidzką.

W Niemczech podatnicy mają do wyboru kilkanaście ulg, w tym edukacyjną, na dojazd do pracy czy leczenie. Poszczególne landy niemieckie mogą wprowadzać własne ulgi, które mają wpływać na rozwój regionu.

System podatkowy jest skomplikowany, w celach porównawczych należy brać pod uwagę wszystkie jego elementy.

Dodaj komentarz